Jesteśmy organizacją społeczną.
Stoimy w obliczu ogromnych regionalnych i globalnych wyzwań dotyczących całego
społeczeństwa (np. zmiany warunków klimatycznych), nierówności społecznych,
niedoboru zasobów naturalnych, wzrostu gospodarczego itp.


Niejednokrotnie rozwój wydarzeń nie ma przewidywalnych skutków, a ludzie są zdezorientowani, czasem nawet przestraszeni. Powodem tego są między innymi ugrupowania i jednostki, które szerzą niepokój, ale także poważne poczucie niemocy:
„Nieznajomość dzisiejszego złożonego społeczeństwa prowadzi do stanu ogólnej
niepewności i niepokoju, który stanowi idealne podwaliny dla współczesnych reakcji
grupowych“ (Adorno, 1973, s. 181).


Aby przeciwdziałać poczuciu niepokoju i bezsilności, moglibyśmy zacząć od tego, że po
prostu będziemy się ze sobą więcej spotykać. Razem możemy tworzyć naszą wspólną
rzeczywistość. Na poziomie globalnym ale także krajowym szybko staje się to mylące: to dezinformuje. Chcemy zacząć od naszego najbliższego sąsiedzkiego otoczenia. W celu nawiązywania współpracy dysponujemy pomieszczeniami w dzielnicy Strehlen.
KuRSiF to miejsce na wypróbowanie różnych działań i inicjatyw, na wymianę pozytywnych
doświadczeń, a czasem po prostu miejsce w którym będą się spotykać ludzie o
podobnych zainteresowaniach.


Nazwa KuRSiF (Kultur Raum im Frauenbildungszentrum) celowo nawiązuje do tzw.
kursywy. W tym typie pisma litery są połączone – jak w piśmie pochyłym i języku arabskim (Waldow, 1884, s. 31).


Stowarzyszenie KuRSiF oznacza wspólnotę i więcej dobrych inicjatyw w dzielnicy.
Dzięki organizacji społecznej KuRSiF chcemy nie tylko zaoferować mieszkańcom dzielnicy
miejsce, w którym będą mogli się spotykać ze sobą i nawiązywać nowe znajomości, ale
także stworzyć możliwości edukacyjne, promować tolerancję, kosmopolityzm i otwarte podejście do aktualnych problemów. Naszym marzeniem jest stworzenie przestrzeni, która będzie symbolem większej zbiorowości, gdzie ludzie z różnych środowisk będą mogli się
razem spotkać i czuć się swobodnie w każdej sytuacji.


Wszystkie teksty na stronie internetowej będziemy starali się zamieszczać po niemiecku i angielsku.
KuRSiF to projekt dla osób z i bez pochodzenia emigracyjnego w wieku od 0 do 120 lat.
Jest on adresowany zarówno do osób zamieszkujących dzielnicę Strehlen, jak i do osób z
innych części miasta.
Z radością czekamy na spotkanie z Państwem!
Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszymi projektami i wydarzeniami!

Adorno, T. W. (1973) Studien zum autoritären Chrakter. Frankfurt.


Waldow, A. (1884) Ilustrowana Encyklopedia Sztuki Graficznej: Lipsk.